חוות דעת על: אשכולות 022

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
מערכת מצוינת
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
022 מספקת את האתר הבית ספרי שלנו בראשון לציון , מהירה ואפקטיבית , מתחברת לכל התוכנות הלימודיות לפי הצרכים שלנו , אנו מרוצים מאוד
מאת: אורח | תאריך: 21/03/2016 12:09
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)