חוות דעת על: גלים

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
המלצה "קהילות גלים"
אני ממליצה בחום לעבוד עם תלמידי ביה"ס דרך אתר גלים ב"קהילות גלים" . סביבה כיתתי המאפשרת למידה שיתופית וכוללת : דף תלמיד אישי, סקרים, מייל פנימי, בלוגים, וויקפדיה כיתתית ועוד .
עבדתי עם תלמידי בסביבה מספר שנים ,
והדבר תרם רבות להוראה וללמידה.
מאת: אסתר | תאריך: 12/05/2015 18:47
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)