חוות דעת על: Padlet

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
מומלץ גם בסמארטפון
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
מצוין. עובד נהדר גם בסמארטפונים. מתאים לטווח גילאים רחב מאד. פשוט וידידותי לשימוש.
מאת: אילת | תאריך: 18/05/2015 00:20
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
רחל
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
רעיון קליל לשימוש נפתח גם בניידים.
מאת: אורח | תאריך: 15/03/2020 13:37
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
יש הגבלות
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב חסר 4
מעולה אבל יש הגבלות
מאת: אורח | תאריך: 13/05/2020 10:25
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/1)