חוות דעת על: Kahoot

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
שילוב הכלי בהוראה למידה
כלי נחמד וידידותי הניתן לשילוב לתרגול חומר שנלמד, כפתיחה לנושא חדש או כסיכום לנושא.
כדי להפעיל את הכלי נדרש מחשב למורה, מקרן ואמצעי קצה לתלמידים(מחשב, טאבלט או סמארטפון)
ניתן לשלב במשחק מלל, תמונות וסרטים.
הכלי מאפשר מתן משוב מיידי לתלמיד ובקרה למורה על נכונות התשובות (ניתן לשמור את תשובות התלמידים בגליון אלקטרוני בעברית)
מאת: רונית | תאריך: 30/06/2015 22:15
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)