חוות דעת על: Google Maps

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
חוות דעת
כלי פשוט ואינטואיטיבי, המאפשר למורה/ תלמיד לקבל החלטות לגבי המידע המוצג על המפה ולבצע פעולות על גבי המפה, כגון הוספת שכבות מידע, יצירת מסלולים, מדידת מרחקים ועוד. כלי מצוין למשימות למידה שיתופית כמו תכנון טיול שנתי, הישוב שלי, משימות חקר בהיסטוריה, גאוגרפיה, ספרות ועוד.
מאת: עידית | תאריך: 22/06/2015 10:45
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (1/0)