חוות דעת על: StoryJumper

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
נפלא!!
כלי נפלא ליצירת ספרון דיגיטלי. מאפשר יצירה מלאה של התלמיד.רקעים, דמויות וכתיבה. מאפשר העשרה בתמונות מחוץ למאגר הקיים בכלי. כלי חינמי, מאפשר הדפסה לספר בכריכה קשה בתשלום.  ניתן לשיתוף בקישור, זמין לעריכה תמיד. מאפשר למורה לבנות כיתה ולפעול סביב נושא. מאפשר פתיחה בלתי מוגבלת של תוצרים תחת חשבון אחד. חוויה אמתית ואהוב על תלמידים בטווח גילאים רחב. מתאים לדעתי לב'-ו'.
מאת: אילת | תאריך: 18/05/2015 00:16
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/1)