חוות דעת על: עשר אצבעות

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
כלי נהדר ללימוד ותרגול מתמטיקה
כלי נהדר שבעזרת משחקונים מצליח להעביר ידע מתמטי ולהקנות דרך חשיבה מתמטית
מאת: אורח | תאריך: 29/06/2016 15:04
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (2/0)
משחקי חשבון בעלי תוכן נפלא ואיכותי
איכות התוכן במשחקים מעולה ומהנה. התלמידים בכיתתי נהנים מהדמויות והסביבה האינטואיטיבית לעולמם תוך כדי הבנת חשבון ותרגול.
מאת: אורח | תאריך: 20/03/2017 11:28
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)