חוות דעת על: מדברים קומיקס

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
מדברים קומיקס
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
מדברים קומיקס של מטח הוא כלי ליצירת קומיקס ובו ספריות מוכנות המזמנות עבודה בנושאים תקשורתיים-חברתיים.
ניתן לבחור את סביבת העבודה בה מתרחשת היצירה:בבית, בבית הספר או בקהילה. כל אחת מהסביבות מזמנת גרפיקות עשירות המאפשרות עבודה על נושאים ותכנים שונים.
כל היצירות נשמרות בתיק עבודות אישיות. בגלריית התלמידים ניתן לצפות ביצירות שהתפרסמו ע''י תלמידים בחינוך המיוחד.

מומלץ ביותר!!
מאת: ליטל | תאריך: 17/05/2015 00:32
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)