צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
המלצה לבניית שאלון לסרטון זה
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
סרטוו חשוב מאד, ממחיש ומלמד. הסרטון מזמן דיון משמעותי. לגבי הפעילות- כדאי ומומלץ לבנות שאלון, בטפסי גוגל למשל, ולרכז את תשובות התלמידים. כך גם ניתן לחסוך את זמן ההקלדה וגם להציג במליאה את תגובות השאלון לדיון נוסף. אילת מלאך בוכניק.
מאת: אורח | תאריך: 14/02/2016 12:13
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)