חוות דעת על: מערכת שעות שחף

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
מערכת מדהימה
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
צוות תמיכה והדרכה מעניק הרגשה טובה. אני רק התחלתי לעבוד עם המערכת . בכל פעם שפניתי לתמיכה קבלתי עזרה והסברים אפילו בשעות לא שיגרתית ( מאוחר בערב).
מאוד ממליצה
מאת: אורח | תאריך: 28/04/2022 10:37
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)