חוות דעת על: Graffiter

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
כלי חשוב המאפשר למידה באמצעות הצד החזותי
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב חסר 3 כוכב חסר 4
תיאור הכלי בהחלט עושה חשק ללמוד את השימוש בכלי ולהפעילו בכיתה. קישור הכניסה מוביל לכלי עצמו.
אשמח אם לפריט יתווסף סרטון הדרכה המסביר כיצד ניתן להשתמש בכלי
מאת: ענת | תאריך: 24/06/2015 00:56
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
הבעת הקול האישי - גרפיטי וירטואלי
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
כלי פשוט נוח ועשיר מאפשר הבעה של עמדה באמצעים חזותיים עכשוויים.
קל לתפעול..מומלץ
מאת: אורח | תאריך: 14/06/2017 09:24
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)