חוות דעת על: בטיחות ברשת

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
סרטון
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
אמי שוסטרמן , אני ראיתי את הסרטון והוא היה מעניין
מאת: אורח | תאריך: 04/02/2018 15:25
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
חוות דעתי
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
אני חושבת שהילדה לא היתה אחראית לגבי הפרטים האישיים שלה.
מאת: אורח | תאריך: 09/02/2018 16:05
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
בטיחות ומוגנות ברשת
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
לדעתי היא היתה צריכה לצאת מהיישומיים באופן טוב שהיא תראה שהיא סגרה את היישום שהיא עבדה בו ושאף אחד לא רואה
מאת: אורח | תאריך: 10/02/2018 18:00
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)