צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
לתשומת לבכם
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
הפעילות נראית מקסימה, אלא שמהותה עבודה במסמך word ואילו הקובץ שלכם הוא pdf שלא ניתן לערכו (וגם לא להמירו למסמך רגיל). חבל! אשמח להעביר את הפעילות לתלמידיי אם יהיה לי הקובץ.
מאת: אורח | תאריך: 01/02/2018 19:35
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)