צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
בר בוקאי ג-3
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
התחברתי לנושא הגלישה הבטוחה.
שמעתי טוב את הסרטון
פילי טעה שנתן את הפרטיים האישיים שלו.
מעשה טוב שאפשר לטווח ברשת ולעזור לאנשים שזקוקים לעזרה.
יש להקפיד על גלישה בטוחה.
מאת: אורח | תאריך: 22/02/2018 15:49
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)