חוות דעת על: Triventy

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
בחירה מצוינת לכלי ליצירת חידונים ושאלונים
הכלי הזה פשוט מדהים, להבדיל מכל מתחריו הוא מאפשר תמיכה מלאה בעברית, יש לו יכולות שיתוף מצוינות (ניתן לתת לכמה תלמידים להיות חלק בכתיבת החידון) ,ניתן להריץ בשטח ובפעילות חוץ בית ספרית ללא מקרן ומחשב של המורה.
ממליצה בחום להשתמש בכלי הזה!
מאת: ענבר | תאריך: 17/05/2017 15:58
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (2/0)
תקראו
האתר מוגבל ב6 שחקנים אין מספיק לכיתת סטודנטים או לחברה של אנשים
מאת: אורח | תאריך: 19/05/2019 12:59
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/1)