חוות דעת על: Ourboox

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
ספר דגיטלי
יצירת ספר דיגיטלי היא עוד חוויה למורה ולתלמיד שמציגה את החומר בצורה אחרת ומה שנחמד בספרים שאתה יכול לטמיע אותם באתר שלך.
מאת: מחמד | תאריך: 20/05/2015 11:24
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)