צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
סדרת מקומות בתנ"ך
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב חסר 3 כוכב חסר 4
בסרטונים המציגים חידה על מקום שמוזכר בתנ"ך מופיעה כותרת עם שם העיר - התלמידים רואים זאת וזו כבר לא חידה.
מאת: אורח | תאריך: 21/08/2018 19:32
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)