חוות דעת על: פדגוגי

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
תוכנה ידידותית למשתמש ונוחה
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
בעיקר כעת בלמידה מרחוק. ממליצה
מאת: אורח | תאריך: 13/10/2020 14:22
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (1/0)
מעולה
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
פדגוגי כלי גמיש ונוח. מתעדכן כל הזמן ותמיכה מעולה בזמן אמת. סביב הלמידה מרחוק התחדשו עוד ועוד פיצ'רים מועילים.
גם בשגרה, הכלי מציע ניהול עשיר ונוח. התיק האישי, תצוגות מאוד נוחות של מצב כללי, התאמות ועוד - מכל מקום. הילדים נכנסים מהצד שלהם ורואים את תמונת המצב, ויכולים אפילו להעלות תמונות והקלטות.
מאת: אורח | תאריך: 29/11/2020 15:01
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)