חוות דעת על: EduIL

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
Eduil יצרו סביבה נגישה לכלי 365 עם הזדהות משרד החינוך
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
תודה על שירות מצוין ותמיכה בכל קושי
מאת: אורח | תאריך: 22/06/2020 11:57
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (1/0)
חוות דעת
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב חסר 4
המערכת טובה בגדול. יש עוד הרבה דברים לשנות ולהוסיף
בהצלחה לכם
מאת: אורח | תאריך: 01/07/2020 15:55
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (1/0)
מנגישה את אופיס 365 דרך הזדהות משרד החינוך
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
בית הספר שלי קיבל לווי והדרכה למורים ולתלמידים
מאת: אורח | תאריך: 01/07/2020 20:15
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (1/0)
זה טוב
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
זה מאוד טוב וסבבה ללימודים
מאת: אורח | תאריך: 13/11/2020 21:06
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)