חוות דעת על: מורפיקסקול

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
מעולה ממש!
לפני למידה למבחנים, לתרגול בכלל במהלך הלימודים ובשביל העשרת אוצר המילים..
המורפיקסקול עוזר ונגיש בכל רגע נתון.
ממליצה ממש
מאת: אורח | תאריך: 11/04/2019 14:27
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
למנהל
המשחק חמוד
מאת: אורח | תאריך: 15/05/2019 09:08
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
עזר לי מאוד לפני הבחינות
סוף סוף הצלחתי לתרגל דקדוק, תודה
מאת: אורח | תאריך: 17/06/2019 15:56
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
מוצר מקיף לתרגול אנגלית
אפשרויות למידה רחבות ברמות קושי שונות
יש איזור אישי ללמידה פרטנית
מאת: אורח | תאריך: 17/06/2019 17:34
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)