חוות דעת על: Upschool

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
מערכת מצויינת
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
השתמשנו במערכת הזו בשנת הלימודים הנוכחית (2018/2019) והשימוש היה נח במיוחד באפליקציה של אפסקול. המורים דיווחו על שימוש נוח ויעיל ואחוז הדיווח בבית הספר עלה מאוד. צוות נחמד ונותן שירות בזמן הדרוש.
מאת: אורח | תאריך: 08/05/2019 20:06
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/1)
מערכת מעולה
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
פשוטה לשימוש ויעילה מאוד
מאת: אורח | תאריך: 06/06/2019 12:35
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/1)