חוות דעת על: Babylon Touch 9223

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
סוף סוף מילון מעולה שמתאים לדור הצעיר
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
סוף סוף התקדמות נהדרת בתחום המילונים האלקטרוניים המאושרים לשימוש בבגרות.
מילון אלקטרוני בבילון עם מסך טאצ' צבעוני קל ונוח מאוד לשימוש במגע אצבעות כמו בטלפון נייד או באמצעות עט שנישלפת מגוף המילון.
המסך גם קל לשימוש כמקלדת וגם מאוד ברור למשתמש.ניתן לקבוע את גודל האותיות ואת צבעם בכל קטגורית שימוש.
המילון מכיל כמות מילים אדירה יותר מכל מילון אחר ויש לו פונקציה יחודית של בבילון שעוזרת מאוד לתלמידים-מתקן טעויות כתיב אוטומטי באנגלית!
פשוט מילון נהדר ומומלץ
כדאי לנסות ולקנות!
מאת: אורח | תאריך: 07/02/2019 22:36
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (1/1)