חוות דעת על: אדיופייג' - Edupage

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
אדיופייג'
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
אדיופייג' הינה מערכת איכותית לניהול פדגוגי וללמידה מרחוק.
המערכת מאפשרת תיעוד נוכחות, הישגים, הפקת תעודות ואף בעלת יכולות של למידה מרחוק.
מומלצת מאןד
מאת: אורח | תאריך: 19/04/2020 17:47
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)