חוות דעת על: שבץ טיב 2021

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
מספר 1
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
התוכנה מספר אחד בישראל לבניית מערכת שעות יעילה ונוחה ואוטומטית
מאת: אורח | תאריך: 07/04/2021 15:03
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
שבץ טיב 2021
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
תוכנה שבץ טיב 2021 לבניית מערכת שעות מספר 1 בישראל גמישה, ידידותית, נוחה ונותנת שיבוץ 100%. הפקת כל מיני דוחות.  
מאת: אורח | תאריך: 12/05/2021 16:54
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
שבץ טיב 2021
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
התוכנה הטובה ביותר להכנה ממוחשבת של מערכת השעות לבתי-ספר מכל הסוגים.
מאת: אורח | תאריך: 08/08/2022 20:31
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)