חוות דעת על: Sharelook App

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
חוות דעת לשרלוק
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
שרלוק אשר מופצת ע"י חברת פרולוג'יק היינה אפליקציה אחודה ללימוד מקוון, לרבות במובייל. האפליקציה משלבת יכולות הזרמת וידיאו בזמן אמת, ניהול והפצה של תכנים, ניהול משתמשים, ניהול הערכות ומבחנים, ניהול ספריות של תכנים וכלי ניתוח.
מאת: אורח | תאריך: 04/01/2021 16:42
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)