חוות דעת על: לומדת - מערכת שעות

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
המלצה
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
המערכת מאוד נוחה לשימוש.
כלל המורים אוהבים להשתמש בה
מאת: אורח | תאריך: 23/05/2021 14:31
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)
המערכת מצויינת
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
המערכת קלה לשימוש וממש מזמינה להשתמש בה. צוות תמיכה זמין ומקצועי, כל הכבוד לכם!
מאת: אורח | תאריך: 19/01/2022 11:29
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)