חוות דעת על: בלנדר

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
סוף כל סוף אני יודעת מה קרוה עם התלמידים שלי
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
בלנדר מאפשר לי לראות כיצד התלמידים שלי פועלים ולומדים במערכת קמפוס.il. דבר המאתפשר לי לתכנן את השיעורים בכיתה בצורה טובה ורלוונטית לאתגרים שעולים בתהליך ההוראה והלמידה.
מאת: אורח | תאריך: 09/11/2021 14:13
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)