Socrative

כלי דיגיטלי המאפשר תיעוד והערכה
תאריך עדכון אחרון: 18/12/2018
כמות צפיות: 1884

סוקרטיב הוא כלי אינטראקטיבי המאפשר למורה להשתמש בסקרים ובבחנים במהלך השיעור. המורה
מתחבר למערכת באמצעות ממשק הניהול של הכלי ומזין לתלמידים שאלות מסוגים שונים. התלמידים
מתחברים אל המערכת באמצעות מחשב או סמארטפון נחשפים לשאלות ועונים עליהן. בסיום, יש למורה
אפשרות לנתח את השאלות ולשלוח משוב לתלמידים.