Upschool

מערכת לניהול פדגוגי (SMIS)

סביבה  אינטרנטית לניהול פדגוגי ואפליקציית מובייל לשימוש המורים וההורים.

המערכת מאפשרת ניהול מצבת תלמידים, עובדי הוראה, תפקידים ותקנים, קליטת מערכת שעות, ניהול חופשים ואילוצים למורים, דיווח נוכחות, אירועי משמעת ויומן, ציונים ומהלכי שיעור, קבלת דוחות.

אפליקציית מובייל להורים המשמשת לקבלת דיווחים מורשים מהמערכת כגון דיווח היעדרות של תלמיד או מעורבות באירועים וקבלת הודעות אישיות מסגל ההוראה

מאפיינים

מאושר לשנת הלימודים
תש"ף
תאריך סיום אישור
31/08/2020
מדרגים
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
השתמשנו במערכת הזו בשנת הלימודים הנוכחית (2018/2019) והשימוש היה נח במיוחד באפליקציה של אפסקול. המורים דיווחו על שימוש נוח ויעיל ואחוז הדיווח בבית הספר עלה מאוד. צוות נחמד ונותן שירות בזמן הדרוש.
אורח 08.05.2019
פשוטה לשימוש ויעילה מאוד
אורח 06.06.2019
5.0 2
תאריך עדכון אחרון: 13/03/2019
| כמות צפיות: 6905