Upschool

מערכת לניהול פדגוגי (SMIS)
תאריך עדכון אחרון: 06/11/2018
כמות צפיות: 374

סביבה  אינטרנטית לניהול פדגוגי ואפליקציית מובייל לשימוש המורים וההורים.

המערכת מאפשרת ניהול מצבת תלמידים, עובדי הוראה, תפקידים ותקנים, קליטת מערכת שעות, ניהול חופשים ואילוצים למורים, דיווח נוכחות, אירועי משמעת ויומן, ציונים ומהלכי שיעור, קבלת דוחות.

אפליקציית מובייל להורים המשמשת לקבלת דיווחים מורשים מהמערכת כגון דיווח היעדרות של תלמיד או מעורבות באירועים וקבלת הודעות אישיות מסגל ההוראה

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
תאריך סיום אישור 31/08/2020
תאריך תחילת אישור 01/09/2018