wizdi

סביבת תוכן
תאריך עדכון אחרון: 22/08/2018
כמות צפיות: 979

פרטי קשר לתמיכה: wizdi@bonusbooks.co.il  טלפון: 08-9321610

אופן רכישה: בתשלום.

גישת התנסות: הספר פתוח עד עמוד 15 לקבלת הרשאות התנסות: wizdi@bonusbooks.co.il  

 

סביבת תוכן המאפשרת למורה להקצות לתלמידים משימות מתוקשבות ולקבל דיווחים על ביצועי התלמידים.

בסביבה מערכי שיעור מוכנים ואפשרות למורה ליצור ולערוך מערכי שיעור חדשים.                                                                                                     

תיאור כללי

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

מאפייני הסביבה

ממלכתי

א - ג

מתמטיקה

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
שכבת גיל א, ב, ג
תחום דעת מתמטיקה
סוג חינוך רגיל
תאריך סיום אישור 31/08/2020
תאריך תחילת אישור 01/09/2018